Hornborg Lokalråd

1. Bestyrelsen

Formand: Marianne Gundersen, Vesterenden 14, Hornborg, 8762 Flemming, tlf. 61 67 44 08

Kasserer: Pie Munksgaard, Kirkesvinget 1, Hornborg, 8762 Flemming, tlf. 2876 3253

Menigt medlem: Bianca Lenke, Hornborgvej 7, Hornborg, 8762 Flemming, tlf. 25 71 58 80

Menigt medlem: Trine Kruse Friis, Vesterenden 16, Hornborg, 8762 Flemming, tlf. 30 65 10 22

Henvendelser til bestyrelsen kan i øvrigt foretages pr mail til hornborglokalraad@gmail.com

2. Vedtægter (PDF)

3. Aktiviteter

Hornborg lokalråd fungerer som et bindeled mellem kommunen og de lokale foreninger/grupperinger.

Lokalrådets aktiviteter afspejler de interesser, som borgerne selv aktiverer sig i, og rådet støtter op om borgernes initiativer i form af formidling af kontakter og hjælp til at søge fonde.

Kommunen kan også vælge at informere/engagere borgerne gennem lokalrådet.

Lokalrådet arrangerer vedligehold af de fælles aktiver i byen i form af fælles arbejdsdage, affaldsindsamling, beplantning og lignende.

Lokalrådet arrangerer i samarbejde med forsamlingshuset f.x. Sct Hans komsammen, Juletræstænding og Haloween-fællesspisning.

4. Puljer og Fonde

Hedensted kommune har en række puljer til udvikling af kommunens landdistrikter. Ansøgning til alle puljer skal have udgangspunkt i Hedensted Kommunes “Strategi for landdistrikter”

Lokalrådet er behjælpelig med at lave finansieringsplaner, henvise til de relevante puljer og hjælpe med ansøgninger.

Link til strategi og puljerne:

https://hedensted-land.dk/puljer-til-udvikling-af-hedensted-kommunes-landdistrikter/

5. Dokumenter

Referat Generalforsamling Hornborg Lokalråd 2024

Hornborg Lokalråd Regnskab 2023

Hornborg Lokalråd beretning 2024