Energiprojekter

SkovEnergiPark Hornborg

Den 01. Maj kl. 19:30 i Forsamlingshuset.
Jesper Sidenius fra Green Solar Energy vil fortælle om mulighederne for at lave et projekt, som kombinerer skovrejsning og solenergi, og samtidigt bidrager positivt til lokalsamfundet.

Hedensted kommune lægger stor vægt på lokalbefolkningens opbakning til sådanne projekter, og Green Solar Energy er meget interesserede i at høre vores tanker, bekymringer, ideer og i at svare på vores spørgsmål.

Derfor må du meget gerne sende dine spørgsmål i forvejen til Jesper Sidenius på jsi@greensolarenergy.dk
Du kan læse et udkast til version 0.0 i denne pjece, Husk, det er et første udkast!
Sæt X i kalenderen

Præsentation fra mødet den 1. Maj: Præsentation
Referat fra mødet den 1. Maj: Referat

Fællesvarme / Nærvarme i Hornborg

Der arbejdes på at få etableret en fælles varmeforsyning baseret på thermonet.

Et termonet er et kollektivt net af uisolerede plastikrør, der forsyner flere bygninger med opvarmning og/eller køling. Du kan tænke på et termonet lidt ligesom du tænker på et almindeligt jordvarmeanlæg.

Præsentation fra mødet den 12. December 2023: Thermonet_presentation.pdf

Referat fra mødet den 12. December 2023: Referat.pdf