Hornborg vandværk

Hornborg vandværk er et privat vandværk, der er ejet af brugerne, der er tilsluttet. Vandværkets drift varetages af en bestyrelse. Der er generalforsamling hvert år i marts måned.

Vandkvalitet:   Vandet er middelhårdt: 11-12o dH

Vandværket har tilsluttet et vandbehandlingsanlæg, der skulle gøre, at kalkaflejringer er lettere at fjerne. Det ses tydeligst i elkedlen, hvor der kan flyde lidt kalkflager rundt efter man har kogt vandet.

Ved driftsforstyrrelser skal man først ringe til Kim Grøndal 28120453

1. Bestyrelsen (Sept 2023):

Formand: Finn Madsen, tlf. 51740046, Skovhusvej 15

Kasserer: Per Rasmussen, tlf. 30223253, Kirkesvinget 1

Medlem: Max Kjær, tlf. 28561444, Hornborgvej 3

Medlem: Esben Stærk Jørgensen,

Daglig drift og driftsforstyrrelser: Kim Grøndahl, tlf. 28120453, Kingosvej 15

2. Vedtægter (PDF)

3. Takstblad (PDF)