Skip to content

Hornborg vandværk

Hornborg vandværk er et privat vandværk, der er ejet af brugerne, der er tilsluttet. Vandværkets drift varetages af en bestyrelse. Der er generalforsamling hvert år i marts måned.

Bestyrelsen sammensætning er:

Formand: Søren Juul Jensen, tlf. 40826841, Østermarksvej 15

Kasserer: Per Rasmussen, tlf. 30223253, Kirkesvinget 1

Daglig drift og driftsforstyrrelser: Kim Grøndahl, tlf. 28120453, Kingosvej 15

Medlem: Finn Madsen, tlf. 51740046, Skovhusvej 15

Medlem: Max Kjær, tlf. 28561444, Hornborgvej 3

Ved driftsforstyrrelser skal man først ringe til Kim Grøndal.

Vandkvalitet:

Vandet er middelhårdt: 11-12o dH

Vandværket har tilsluttet et vandbehandlingsanlæg, der skulle gøre, at kalkaflejringer er lettere at fjerne. Det ses tydeligst i elkedlen, hvor der kan flyde lidt kalkflager rundt efter man har kogt vandet.

Takstblad: Pdf fil