Hornborg Lokalråd – Generalforsamling 2024

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Kassereren aflægger regnskab
 4. Indkomne forslag
  1. Økonomisk støtte til projekt, som gavner Hornborg. Forslaget er stillet af lokalrådet
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valg gælder for 2år. Genvalg kan finde sted.
 6. På valg er:
  1. Bianca Lenke
  2. Pie Munksgaard
 7. Valg af en supportgruppe, som hjælper med de praktiske ting. Vælg gælder for 1 år. Genvalg kan finde sted
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt.

Ethvert forslag til generalforsamlingen skal være Hornborg lokalråd i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Har du en god idé?

 • Et projekt, som kan gøre Hornborg til et endnu bedre sted at bo? For børn, unge, familier, enlige, ældre, hunde, ….
 • Et projekt, som hjælper den grønne omstilling eller skaber mere natur omkring byen
 • Et projekt som fremmer fællesskabet, samler borgerne, børn, unge, familier, enlige, ældre, hunde, ….
 • Et projekt som forskønner vores by…..
 • Måske noget helt andet….

Så har vi penge

Vi hjælper med midlerne og du/I står selv for det praktiske
Lokalrådet vil bidrage med et beløb, og hjælpe med at søge puljemidler fra relevante puljer.

Brug generalforsamlingen til at fortælle os om din/Jeres idéer!